menu menu menu
langMenu

Řešení


iTutor je jedinečná softwarová platforma, řešící veškeré potřeby vzdělávání, spolupráce a řízení lidských zdrojů.
 
Vzdělávání
Vytvářejte a sdílejte výukový obsah zaměstnancům, sledujte jejich pokroky ve vzdělávání
 
Řízení výkonu
Nastavte cíle a měřte jejich plnění, evidujte kvalifikace a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 
Řízení talentu
Definujte kompetenční model firmy, získejte nový náhled na kompetence díky 360 zpětné vazbě
 
Spolupráce
Schvalujte, ukládejte, vyhledávejte a sdílejte všechny firemní dokumenty, podepisujte je elektronicky

Inteligentní řízení lidských zdrojů

Moduly LMS iTutor Moduly LMS iTutor Moduly LMS iTutor
Platforma iTutor integruje řídící systém vzdělávání (LMS), intuitivní autorský nástroj iTutor Publisher pro jednoduchou a rychlou tvorbu poutavého e-learningového obsahu (LCMS), nástroje pro řízení výkonu a talentu zaměstnanců a nástroje pro jejich efektivní spolupráci.
iTutor implementuje nejnovější trendy e-learningu a microlearningu, interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, sociální spolupráci, gamifikaci, nástroje po nábor, rozvoj a rozpoznávání talentů, a prostředky pro měření a ohodnocení výkonu lidského kapitálu. iTutor umožní vašim zaměstnancům, partnerům, studentům či zákazníkům profesně růst a dělat svoji práci lépe.
Modulární architektura iTutor umožňuje postupně integrovat jednotlivé funkčnosti dle toho, jak roste vaše organizace. Pro uživatele v jakékoliv pracovní pozici iTutor nabízí vlastní uživatelské prostředí. Ať už tedy do systému vstupuje jako řadový uživatel, manažer nebo třeba administrátor, vždy má k dispozici přesně ty aplikace a funkcionality, které pro svou práci potřebuje.

Možnosti implementace

Záleží na Vás, jak budete platformu iTutor využívat. Navrhneme konfiguraci a implementaci, která bude pro Vaše potřeby ideální.
Cloud implementace
Cloud
doporučujeme v případě, kdy chcete bez zbytečných starostí rychle spustit e-learning a zahájit on-line školení Vašich zaměstnanců nebo klientů. Vše je provozováno na našich serverech s ohledem na maximální bezpečnost. Jediné, co potřebujete, je jakýkoliv internetový prohlížeč, přes který máte k Vaší platformě iTutor plný přístup. Jedná se o pronájem licencí, plná podpora je v ceně.
Onpremise implementace
On premise
vhodné v případě, kdy chcete mít vše pod svou plnou kontrolou a provozovat na vašich vlastních serverech ve vaší firemní IT infrastruktuře a dle vašich bezpečnostních pravidel. Jedná se o jednorázový nákup časově neomezených licencí s možností dokoupení podpory.

Služby

Ať už jste začínající startup nebo nadnárodní výrobní společnost, máme dostatek zkušeností a expertních konzultantů k tomu, abychom vám navrhli komplexní řešení pro vaše nové digitální vzdělávání.
integrace_ico
Integrace
Propojíme náš software s vašimi systémy, upravíme jeho funkčnost či vzhled dle vašich konkrétních potřeb.
best_practice_ico
Best practices
Pomůžeme vám naplnit naše řešení vzdělávacím obsahem a aplikovat nové formy vzdělávání, spolupráce a řízení lidského kapitálu ve vaší organizaci.
support_ico
Podpora
Poskytneme vám veškeré služby potřebné pro dlouhodobý a úspěšný provoz řešení.

Proč zvolit naše řešení

1
jednotná platforma a služby řešící všechny potřeby Human Resource Management
2
modulární řešení rostoucí s potřebami vaší organizace
3
otevřené řešení integrující produkty třetích stran
4
provoz v cloud či in-house
5
jsme výrobci platformy iTutor, a proto rychle a flexibilně řešení upravíme dle vašich požadavků
6
spolehlivé řešení se stovkami spokojených zákazníků, více jak ½ milionu studentů systém denně používá
7
zkušenosti s globálními projekty, implementovali jsme naše řešení v řadě zemí Evropy
8
tradice a spolehlivost - působíme na trhu již od roku 1994
9
více jak 50% příjmů reinvestujeme do rozvoje systému, kontinuálně v řešení přinášíme nové trendy v řízení lidských zdrojů a inspiraci pro vaší organizaci
10
a hlavně nás naše práce baví. A proto věříme, že i našim zákazníkům dáváme řešení, které jim přináší výsledky a baví je používat

Společnost Kontis nám nabídla nejen produkty, které jsme na trhu hledali, ale i výborné služby při implementaci celého systému včetně návazného servisu. Zavedením iTutor LMS jsme získali výkonný nástroj, který nám umožnuje přinášet zaměstnancům moderní vzdělávací kurzy a zároveň efektivně řídit organizaci prezenčních školení. Kontis s.r.o. dokáže velmi pružně reagovat a nabízet řešení přesně na míru našim požadavkům.

Richard Köhler, HR Specialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerční banka hledala systém, který by umožnil nasazení elektronického testování v oblastech, kde není nezbytné prezenční školení a kde je třeba v krátkém čase proškolit maximální počet zaměstnanců. Při výběru dodavatele byl kladen důraz i na profesionalitu a kvalitu nabízených služeb, aby aplikace byla uživatelsky i administrátorsky „user-friendly“. Tyto požadavky nejlépe pokryla společnost Kontis s produktem iTutor LMS.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Generali
případová studie

LMS iTutor poskytuje přehled nejen o standardním vzdělávání, ale také o zvláštním finančním vzdělávání všech našich prodejců.

Ján Matejovič, ředitel Odboru vzdělávání, Generali Slovensko

Společnosti Kontis se podařilo plně splnit naše vysoké požadavky na e-learningové vzdělávání a naše pokračující spolupráce a rozšiřování řešení do dalších zemí je toho nejlepším důkazem.

Petra Růžičková, Specialista vzdělávání, T-Mobile

CPOST
případová studie

Díky iTutor LMS jsme získali vzdělávací portál, který na jednom místě integruje veškeré informace týkající se firemního vzdělávání na České poště.

Jana Žemličková, vedoucí oddělení org. vzdělávání, Česká pošta,s.p.

Continental
případová studie

Díky LMS iTutor integrovaného přímo do výrobního procesu máme podrobný přehled o plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců a jejich přístup k výrobním linkám je plně automatizován.

Jana Michelová, Manažer pro inovace, Continental Slovensko

Continental
případová studie

Díky nasazení čteček zaměstnaneckých karet a integraci LMS iTutor se SAP je pro nás celá agenda přihlašování na prezenční kurzy a evidence docházky nesrovnatelně jednodušší a pohodlnější.

Datart
případová studie

LMS iTutor přinesl do naší společnosti nový směr v řízení vzdělávání. Elearningové kurzy výrazně přispívají ke zkvalitnění znalostí našich zaměstnanců, což je pro udržení postavení na trhu v našem oboru zcela nezbytné.

Lucie Grusová, manažer interní komunikace, DATART International,a.s

Becher
případová studie

Ve společnosti Kontis s.r.o. jsme našli významného partnera pro zajištění našich potřeb v oblasti řízení vzdělávání a hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Dodaný systém iTutor plně vyhovuje našim požadavkům a jeho implementací došlo k výraznému zpřehlednění a zefektivnění celého procesu hodnocení zaměstnanců.

Richard Sup, jednatel společnosti, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

VWFS
případová studie

Díky LMS iTutor máme detailní přehled o plnění předepsaného tréninkového plánu všech prodejců v celé koncernové dealerské síti.

Petra Padolsky, vedoucí úseku Podpory retailového obchodu a korporátního financování, Volkswagen Financial Services

RLP CR
případová studie

V dnešní době není až tak složité navrhnou a vybudovat nějaký IT systém jako je například vzdělávací systém, v našem případě LMS. Uměním je tento systém udržet z pohledu spolehlivosti, aktuálnosti, dostupnosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb. Za co nejnižší zranitelnost a nejvyšší odolnost systému LMS iTutor se nám od roku 2003 stará firma Kontis s.r.o., což našemu podniku přináší bezproblémovou spolupráci při řízení požadavků a změn pro LMS iTutor.

Jiří Řehoř, manažer projektu zavedení e-learningu v Řízení letového provozu ČR, s.p.

McDonalds
případová studie

McDonald’s je pověstný maximální orientací na zákazníka. Víme, co zákazník očekává a snažíme se mu vždy vyjít vstříc. Společnosti Kontis se beze zbytku podařilo splnit naše požadavky na řešení elektronického vzdělávání a naše pokračující spolupráce je toho nejlepším důkazem.

Alexander Molnár, vedoucí tréninkového oddělení, McDonald’s

CD
případová studie

České dráhy jsou pověstné spletitostí své organizační struktury. Tak velká společnost vždy potřebuje systém vybudovaný na míru. S firmou Kontis máme záruku, že obdržíme špičkové světové řešení přizpůsobené našim podmínkám. Zahájení ověřovacího provozu pro 2 tisíce zaměstnanců za 5 měsíců a rutinní provoz pro 15 tisíc zaměstnanců za dalších 11 měsíců je dobrou referencí pro obě strany.

Ing. Vladimír Sosna, ředitel ústavu podnikového vzdělávání, České dráhy

RB
případová studie

Společnost Raiffeisenbank a.s. hledala systém, který by umožnil administrovat a sledovat všechny formy vzdělávání v jednom systému. Naším cílem bylo poskytnout všem zaměstnancům komplexní informace o možnostech vzdělávání, jednoduchý a pohodlný přístup ke vzdělávání a v neposlední řadě snížení administrativní zátěže při organizaci vzdělávání. Společnost Kontis nám nabídla informační systém, který splňoval všechny tyto naše základní požadavky a zároveň byla schopná během krátké doby realizovat všechny zákaznické úpravy, které systém plně přizpůsobily našim potřebám.

Ing. Andrea Syrovátková, Raiffeisenbank a.s.

CP
případová studie

Česká pojišťovna chápe systém elektronické výuky svých zaměstnanců zejména jako konkurenční výhodu, která umožňuje trvale udržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb klientům. V kombinaci s klasickým školením se podařilo zavést velmi efektivní systém, který lze v budoucnosti téměř neomezeně rozvíjet. Firma KONTIS jako nejvýznamnější dodavatel technologií eLearningu pro Českou pojišťovnu přispěla svými produkty a službami k rychlému a spolehlivému řešení.

Mgr. Jan Drábek, úsek vzdělávání, Česká pojišťovna a.s.

Předchozí
Další
Více v referencích

Vzdělávání

Vytvářejte a sdílejte výukový obsah zaměstnancům, sledujte online jejich pokroky ve vzdělávání

Řídící systém vzdělávání

Moduly LMS iTutor
iTutor LMS je výkonný řídící systém vzdělávání implementující nejnovější trendy v e-learningu. Interaktivní, kontextové, pro-aktivní vzdělávání, personalizace, sociální spolupráce, gamifikace a mnoho dalších funkcionalit umožní vašim studentům se efektivně vzdělávat, profesně růst a dělat svoji práci lépe.
 • plná podpora standardů SCORM i AICC
 • distribuce interaktivního, poutavého a personalizovaného vzdělávacího obsahu na jakékoliv zařízení studentů, na desktop, tablety, mobily.
 • adaptační a tréninkové plány, vizualizace priorit, blended learning pro plně personifikované učení
 • sociální skupiny a komunikační kanály pro propojení a spolupráci studentů, školitelů a manažerů
 • certifikace, automatizace, notifikace, reporting, analýzy a mnoho dalšího

České dráhy pomocí iTutor LMS školí a testují desítky tisíc svých zaměstnanců v oblastech povinných pro tuto firmu ze zákonu o drahách.

 

Volkswagen Financial Services využívá iTutor LMS a jeho adaptační a tréninkové plány ke kompletnímu proškolení všech prodejců své dealerské sítě.

 

Vývoj e-kurzů

Zapojte svou kreativitu

Autorský nástroj iTutor Publisher je profesionální týmové vývojové prostředí pro rychlý vývoj e-kurzů vlastními silami. Bez znalosti programování či HTML můžete plně převzít kontrolu nad tvorbou multimediálních a interaktivních kurzů. Prostě a jednoduše si Váš e-learningový obsah seskládáte drag & drop metodou z připravených objektů a můžete okamžitě distribuovat studentům.

 • tvorba SCORM kurzů z předpřipravených vzorů
 • import PowerPoint prezentací a jejich převod na interaktivní kurzy
 • intuitivní skládání kurzů z textů, tlačítek, obrázků, otázek, animací, videí, či zvuků, průvodci pro tvorbu poutavých interakcí
 • ukládání kurzu i jeho částí v databázi, sdílení částí kurzu s jinými vývojáři a jejich znovu-používání v jiných kurzech
 • publikování hotového kurzu do LMS iTutor během okamžiku

Moduly LMS iTutor

Česká agentura pro standardizaci pomocí iTutor Publisher vytvořila poutavý komplexní e-learningový kurz pro manažery BIM, který mohl být okamžitě distribuován potřebným manažerům ve veřejné správě

 

Direct pojišťovna díky iTutor Publisheru efektivně převedla PowerPoint prezentace do podoby interaktivních SCORM kurzů

 

nebo to nechejte na nás

Pokud nechcete věnovat svůj čas a energii vývoji e-learningovému obsahu, nechejte to na nás! Vyrobíme Vám jakýkoliv e-kurz na klíč, již jsme vyvinuli více než 400 takových kurzů pro desítky našich spokojených zákazníků. Tyto kurzy si samozřejmě můžete dále rozvíjet a modifikovat v iTutor.

Nabízíme také desítky hotových interaktivních multimediálních e-kurzů naší výroby či od výrobců z naší partnerské sítě. Do iTutor LMS lze importovat jakékoliv e-kurzy splňující standardy AICC či SCORM, i kurzy nesplňující tyto standardy.

V Linet školí v námi vyvinutých kurzech Latera či Elgenza Smart, lokalizovaných do mnoha jazyků

 

Pro Komerční banku jsme vyvinuli kurz Hospodářská soutěž či Odborná zkouška pojišťovacích zprostředkovatelů

 

Ukázka videokurzu ČSOB
ČSOB - Zpětná vazba
Ukázka kurzu ČEZ
ČEZ - Řízení kvality
Ukázka kurzu Systém energetického manažérstva
United States Steel Corp. - EMS
Ukázka kurzu Linet
Linet Latera
Více v referencích

Testování

Moduly LMS iTutor
iTutor Tester vám umožní navrhnout sofistikované testy či dotazníky, zpřístupnit je účastníkům na jakémkoliv zařízení včetně mobilů či tabletů, a komplexně vyhodnotit výsledky.
 • bohatá sada otázek různých typů od voleb z možností až pro drag&drop, multimédia v otázkách, editor vzorců
 • organizování otázek v hierarchické databázi dle témat
 • komplexní sady pravidel pro způsob výběru otázek do testu, nastavení chování testu, určení zpětné vazby a způsobu vyhodnocení výsledku
 • testy s dozorem na učebně, s centrálním on-line monitorováním postupu účastníků a registrací přes iTutor Catalog
 • import otázek a pravidel testů z řady externích zdrojů, např. import ČNB testů pro zákonnou certifikaci na spotřebitelský úvěr podle zákona č. 257/2016 Sb.

České dráhy pomocí iTutor Tester testují desítky tisíc svých zaměstnanců v oblastech povinných pro tuto firmu ze zákonu o drahách.

 

innogy využívá iTutor Tester k testování nezbytných znalostí svých zaměstnanců.

 

Katalog vzdělávání

S iTutor Catalog si vybudujete rozsáhlý on-line katalog vámi nabízených interních i externích kurzů a e-kurzů, naplánujete a zorganizujete vzdělávací akce, vyhodnotíte jejich úspěšnost, a budete efektivně řídit rozpočty a zdroje vzdělávání.
 • multimediální katalog externích i interních kurzů, kombinující nabídku učebnového a e-learningového vzdělávání
 • personifikovaná nabídka, individuální rozvojové plány
 • registrační a nominační procesy, žádosti o nové kurzy, víceúrovňové schvalování hlídající rozpočty a zdroje
 • podpora celého procesu od požadavku na vzdělávací akci, přes schválení, zorganizování účastníků, zdrojů i poskytovatelů, až po vyhodnocení úspěšnosti
 • knihovna, rezervace a zápůjčky fyzických výukových materiálů
Moduly LMS iTutor

Zaměstnanci O2 mají v iTutor Catalog dostupný centrální katalog vzdělávání, ke kterému přistupují ze svých mobilních telefonů.

 

ČEZ používá multimediální iTutor Catalog na spolupráci se svými partnery při organizaci vzdělávacích akcí.

 

Více v referencích

Akademie

Moduly LMS iTutor
Potřebujete vysoce kvalifikované a specializované zaměstnance? S iTutor Academy si lehce vybudujete vlastní firemní akademii, v které vybraným zaměstnancům poskytnete specializované vzdělávání rozsahem srovnatelné se studiem na vysoké či odborné škole. Školám různých typů umožní efektivně řídit klasickou i distanční výuku.
 • definice různých typů studia, semestrů, předmětů
 • provázání předmětů akademie s testy v iTutor Tester, či kurzy a úkoly v iTutor LMS, automatický přenos zápočtů a známek
 • vypisování termínů, registrace a správa studentů, komunikace se studenty pomocí komunikačních kanálů iTutor LMS, udělování zápočtů a zkoušek z předmětů, závěrečné zkoušky
 • generování certifikátů, diplomů, propojení s kvalifikacemi v iTutor Qualifications

ČEZ používá iTutor Academy pro specializovanou přípravu svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Více v referencích

Řízení výkonu

Nastavte cíle a měřte jejich plnění, evidujte kvalifikace a zdravotní způsobilosti zaměstnanců

Cíle

Moduly LMS iTutor
S iTutor MBO efektivně nastavíte individuální cíle zaměstnanců, které korespondují s manažerskými cíli a se strategickými cíli firmy. Budete účinně měřit plnění těchto cílů, dávat zpětnou vazbu zaměstnancům o jejich výkonnosti a na základě výkonnosti je odměňovat.
 • definice strategických cílů firmy, jejich rozpad na jednotlivé části firmy, oddělení, až na konkrétní zaměstnance
 • plánování hodnocení cílů, podpora fází pro definice cílů a pro n-kroků hodnocení jejich plnění manažerem i zaměstnancem
 • provádění hodnocení cílů, výpočty výkonnosti, automatické notifikace na jednotlivé hodnotící fáze
 • propojení s odměňováním, proces výpočtu bonusů a odměn

Jan Becher využívá iTutor MBO pro plánování a hodnocení cílů svých zaměstnanců.

 

Poštová banka řídí cíle všech svých zaměstnanců v iTutor MBO.

 

Více v referencích

Kvalifikace

Pro denní chod firmy i pro plnění dlouhodobých strategických cílů je potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Kvalifikační model firmy a pravidla plnění kvalifikací v iTutor Qualifications zajistí, že všichni zaměstnanci absolvují zákonem povinné i firmou předepsané školení pro svojí pracovní pozici, a splní i všechny další náležitosti potřebné pro svoji odbornou způsobilost, jako jsou např. zdravotní prohlídky, či dosažená úroveň vzdělání. iTutor zautomatizuje pravidelné obnovování takto nastavených kvalifikací pro všechny zaměstnance.
 • definice kvalifikací a jejich přiřazování na pracovní pozice
 • komplexní pravidla plnění kvalifikací absolvováním kurzů v iTutor LMS, získáním zdravotní způsobilosti v iTutor Medical Fitness, složením testů v iTutor Tester, či získáním certifikace ve firemní akademii iTutor Academy
 • certifikace, automatizace obnovování kvalifikací
Moduly LMS iTutor

V Continental je díky integraci iTutor Qualifications přímo do výrobního procesu umožněno nejen podrobné sledování plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců, ale navíc je automatizován i jejich přístup k výrobním linkám.

 

ČEZ využívá iTutor Qualifications pro plnění a kontrolu kvalifikací všech svých zaměstnanců.

 

Více v referencích

Zdravotní způsobilosti

Moduly LMS iTutor
iTutor Medical Fitness vám umožní centrálně evidovat zdravotní způsobilosti požadované pro různé pracovní pozice, nadefinovat způsob jejich získávání a obnovování, evidovat úkony, které vedly k jejich získání, a to vše provázat s kvalifikacemi v iTutor Qualifications.
Díky pokročilé aplikaci Ordinace si můžete snadno vytvořit seznam spolupracujících lékařských ordinací včetně jejich ordinační doby, registrovat zaměstnance na zdravotní prohlídky do těchto ordinací a řídit workflow procesu registrací a zdravotních vyšetření. Vše je také provázáno s kalendáři uživatelů a automatickými e-mailovými notifikacemi.
 • definice a kategorizace požadovaných zdravotních způsobilostí, jejich přiřazení pracovním pozicím v iTutor LMS či zařazení do pravidel plnění kvalifikací v iTutor Qualifications
 • vytvoření seznamu lékařských ordinací a řízení workflow registrace uživatelů na zdravotní prohlídky včetně e-mailových notifikací
 • evidence úkonů vedoucích k získání zdravotních způsobilostí, jako jsou zdravotní vyšetření, psychologické či výkonnostní testy, vstupní a mimořádné prohlídky, či jiná vyšetření
 • evidence osvědčení, platností, hlídání pravidelného obnovování
Více v referencích

Řízení talentu

Definujte kompetenční model firmy, získejte nový náhled na kompetence díky 360 zpětné vazbě

Kompetence

Moduly LMS iTutor
Kompetenční model firmy a proces hodnocení kompetencí v iTutor Competencies pomáhá identifikovat talenty pro klíčové pozice, umožňuje manažerům společně se zaměstnanci jednoduše a účinně budovat osobní rozvojové plány a pomáhá zaměstnancům plně využít jejich potenciálu. Díky iTutor Competencies mají zaměstnanci pro svoji činnost odpovídající schopnosti chování, a jsou proto ve své pracovní činnosti úspěšní.
 • kompetenční model firmy, definice stupnic, hodnotících kritérií, přidělování kompetencí požadované úrovně na pracovní pozice
 • plánování a realizace hodnocení kompetencí manažerem a zaměstnancem
 • plánování vzdělávání v iTutor Catalog pro rozvoj požadovaných kompetencí dle aktuálních výsledků v iTutor Competencies

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. hodnotí kompetence svých zaměstnanců pomocí iTutor Competencies.

 

ČSOB Leasing využívá iTutor Competencies k zajištění řízení vzdělávání a hodnocení kompetencí zaměstnanců.

 

Více v referencích

360 Zpětná vazba

360 Zpětná vazba v iTutor Feedback umožní vašim zaměstnancům získat nový náhled na své kompetence a schopnosti z pohledu jejich kolegů, nadřízených, podřízených, partnerů či zákazníků. Ukáže jim příležitosti pro rozvoj svých kompetencí, potřebných pro úspěšné zvládání práce.
 • použití kompetencí z kompetenčního modelu iTutor Competencies, či definice specifických kompetencí jen pro 360 zpětnou vazbu
 • snadné určení hodnocených i hodnotitelů z organizačního modelu firmy
 • schvalování hodnotitelů, externí hodnotitelé
 • plánování a časování jednotlivých fází hodnotícího procesu
 • opakované hodnocení, šablony hodnocení pro znovu-použití
 • automatizované výstupní zprávy a reporty

Moduly LMS iTutor

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. používá iTutor Feedback pro hodnocení svých lidí.

 

ČSOB Leasing umožňuje svým zaměstnancům získat zpětnou vazbu na své kompetence pomocí iTutor Feedback.

 

Více v referencích

Spolupráce

Schvalujte, ukládejte, vyhledávejte a sdílejte všechny firemní dokumenty, podepisujte je elektronicky

Dokumenty

Správa dokumentů
iTutor Documents je výkonný, všestranný a přitom uživatelsky jednoduchý Document Management System, centralizující správu veškerých dokumentů vaší firmy na jednom zabezpečeném místě. iTutor Documents vám zajistí správu, vyhledávání a verzování všech vašich dokumentů, podpoří životní cyklus dokumentu od jeho vytvoření, připomínkování a schválení, jeho distribuci cílovým uživatelům, až po aktualizace dokumentu a opětovné schválení a distribucI těchto aktualizací. Díky možnosti přímého propojení spravovaných dokumentů s lekcemi kurzů v iTutor LMS lze plně automatizovat a evidovat seznámení zaměstnanců s dokumenty a zajistit pravidelné obnovování znalostí pomocí periodického studia dokumentů. S využitím modulu iTutor Qualifications zajistíte, že všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zákonem povinnými i firmou předepsanými informacemi pro svojí pracovní pozici, a splňují všechny náležitosti potřebné pro svoji odbornou způsobilost.
 • správa všech dokumentů v centrální zabezpečené hierarchické databázi
 • řízení práv přístupu k dokumentům, verzování dokumentů, značkování a snadné vyhledávání dokumentů
 • řízení workflow dokumentů, komplexní mnohaúrovňové připomínkovací a schvalovací procesy, automatická notifikace participujících
 • distribuce dokumentů koncovým čtenářům, notifikace na jejich aktualizace
 • přímé propojení s iTutor LMS a iTutor Qualifications zcela automatizující zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců na jejich pracovních pozicích

ePodpisy

S iTutor eSignature snadno připravíte jakékoliv elektronické dokumenty k podepsání a rozešlete je vybraným zaměstnancům, podřízeným, či vybraným skupinám z vaší organizační struktury. iTutor eSignature zajistí, aby všichni dotčení dokumenty digitálně podepsali a zkontroluje, zda podepisující dokumenty před podpisem nezměnili a jejich podpisy jsou platné. Poté iTutor eSignature podepsané dokumenty archivuje, takže je můžete kdykoliv dohledat. Na pár kliknutí distribuujete směrnice, pracovní postupy, zákonem dané dokumenty, pracovní smlouvy či jakékoliv jiné dokumenty a zajistíte, že se s nimi všichni dotčení seznámí a souhlas stvrdí elektronickým podpisem, Rychlá a efektivní náhrada nákladných papírových archivů ve firmě.
 • automatická notifikace podepisujících, řízení workflow dokumentů
 • propojení s iTutor LMS, plně automatizovaná distribuce, podepsání a archivace podepsaných certifikátů k absolvovaným kurzům
 • možnost integrace s externími systémy, které do iTutor eSignature mohou odesílat dokumenty a seznamy podepisujících, iTutor eSignature zařídí vše ostatní počínaje podepsáním, až po archivování podepsaných dokumentů, či jejich vrácení do externího systému
 • podpora všech typů digitálních podpisů, od kvalifikovaných založených na certifikátech od akreditovaných certifikačních autorit, které jsou uznávané státní správou, až po zaručené, ke kterými si certifikáty můžete ve firmě vystavovat sami
Moduly LMS iTutor
Nahoru