menu menu menu
langMenu

Vše pro rozvoj zaměstnanců
Dodáváme jedinečnou platformu iTutor pro vzdělávání, spolupráci a řízení lidských zdrojů. Buďte chytřejší, produktivnější a úspěšnější ve své práci.

Více o iTutor
CZ
CZ
CZ

Ideální řešení pro všechny
platforma iTutor má na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v mnoha společnostech - od malých začínajících firem až po nadnárodní výrobní podniky.

Reference
CZ
CZ

Rozumíme potřebám automotive
platforma iTutor pomáhá v dynamickém oboru automotive zákazníkům udržet tempo ve vzdělávání, efektivně řídit kvalifikace, kompetence a cíle, či spravovat rozsáhlou dokumentaci k výrobě.

Případová studie
CZ
CZ
CZ

Vize a inovace
Víme, že výjimečné a skutečně úspěšné řešení musí mít jasnou vizi a udávat trendy.
Vícekrát jsme obhájili prestižní ocenění magazínu Corporate Vision v kategorii Best eLearning & HR Management Solutions Provider.

Více informací
CZ

Společnost Beztech, s.r.o.
slovenský lídr v poskytování školení BOZP a PO díky snadné cloudové implementaci iTutor svým zákazníkům okamžitě a efektivně poskytuje své e-learningové kurzy z této oblasti.

Možnosti implementace
Beztech e-learning

V Continental
je platforma iTutor integrovaná přímo do výrobního procesu a přináší podrobný přehled o plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců a jejich přístup k výrobním linkám je plně automatizován.
Nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Brazílii.

Případová studie
CZ

Ve Volkswagen Financial Services
platforma iTutor pomáhá efektivně sestavovat tréninkové plány všem prodejcům.

Případová studie
CZ

Na České poště
platforma iTutor slouží jako jednotný vzdělávací portál a integruje veškeré informace týkající se firemního vzdělávání i kvalifikací.

Případová studie
Přečíst rozhovor
CZ
Předchozí
Další

Platforma iTutor

Řízení talentu
Spolupráce

Zákazníci

Platformu iTutor využívá více než 600 uživatelů u více než 300 zákazníků v 7 jazykových lokalizacích.

Společnost Kontis nám nabídla nejen produkty, které jsme na trhu hledali, ale i výborné služby při implementaci celého systému včetně návazného servisu. Zavedením iTutor LMS jsme získali výkonný nástroj, který nám umožnuje přinášet zaměstnancům moderní vzdělávací kurzy a zároveň efektivně řídit organizaci prezenčních školení. Kontis s.r.o. dokáže velmi pružně reagovat a nabízet řešení přesně na míru našim požadavkům.

Richard Köhler, HR Specialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerční banka hledala systém, který by umožnil nasazení elektronického testování v oblastech, kde není nezbytné prezenční školení a kde je třeba v krátkém čase proškolit maximální počet zaměstnanců. Při výběru dodavatele byl kladen důraz i na profesionalitu a kvalitu nabízených služeb, aby aplikace byla uživatelsky i administrátorsky „user-friendly“. Tyto požadavky nejlépe pokryla společnost Kontis s produktem iTutor LMS.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Generali
případová studie

LMS iTutor poskytuje přehled nejen o standardním vzdělávání, ale také o zvláštním finančním vzdělávání všech našich prodejců.

Ján Matejovič, ředitel Odboru vzdělávání, Generali Slovensko

Společnosti Kontis se podařilo plně splnit naše vysoké požadavky na e-learningové vzdělávání a naše pokračující spolupráce a rozšiřování řešení do dalších zemí je toho nejlepším důkazem.

Petra Růžičková, Specialista vzdělávání, T-Mobile

CPOST
případová studie

Díky iTutor LMS jsme získali vzdělávací portál, který na jednom místě integruje veškeré informace týkající se firemního vzdělávání na České poště.

Jana Žemličková, vedoucí oddělení org. vzdělávání, Česká pošta,s.p.

Continental
případová studie

Díky LMS iTutor integrovaného přímo do výrobního procesu máme podrobný přehled o plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců a jejich přístup k výrobním linkám je plně automatizován.

Jana Michelová, Manažer pro inovace, Continental Slovensko

Continental
případová studie

Díky nasazení čteček zaměstnaneckých karet a integraci LMS iTutor se SAP je pro nás celá agenda přihlašování na prezenční kurzy a evidence docházky nesrovnatelně jednodušší a pohodlnější.

Datart
případová studie

LMS iTutor přinesl do naší společnosti nový směr v řízení vzdělávání. Elearningové kurzy výrazně přispívají ke zkvalitnění znalostí našich zaměstnanců, což je pro udržení postavení na trhu v našem oboru zcela nezbytné.

Lucie Grusová, manažer interní komunikace, DATART International,a.s

Becher
případová studie

Ve společnosti Kontis s.r.o. jsme našli významného partnera pro zajištění našich potřeb v oblasti řízení vzdělávání a hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Dodaný systém iTutor plně vyhovuje našim požadavkům a jeho implementací došlo k výraznému zpřehlednění a zefektivnění celého procesu hodnocení zaměstnanců.

Richard Sup, jednatel společnosti, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

VWFS
případová studie

Díky LMS iTutor máme detailní přehled o plnění předepsaného tréninkového plánu všech prodejců v celé koncernové dealerské síti.

Petra Padolsky, vedoucí úseku Podpory retailového obchodu a korporátního financování, Volkswagen Financial Services

RLP CR
případová studie

V dnešní době není až tak složité navrhnou a vybudovat nějaký IT systém jako je například vzdělávací systém, v našem případě LMS. Uměním je tento systém udržet z pohledu spolehlivosti, aktuálnosti, dostupnosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb. Za co nejnižší zranitelnost a nejvyšší odolnost systému LMS iTutor se nám od roku 2003 stará firma Kontis s.r.o., což našemu podniku přináší bezproblémovou spolupráci při řízení požadavků a změn pro LMS iTutor.

Jiří Řehoř, manažer projektu zavedení e-learningu v Řízení letového provozu ČR, s.p.

McDonalds
případová studie

McDonald’s je pověstný maximální orientací na zákazníka. Víme, co zákazník očekává a snažíme se mu vždy vyjít vstříc. Společnosti Kontis se beze zbytku podařilo splnit naše požadavky na řešení elektronického vzdělávání a naše pokračující spolupráce je toho nejlepším důkazem.

Alexander Molnár, vedoucí tréninkového oddělení, McDonald’s

CD
případová studie

České dráhy jsou pověstné spletitostí své organizační struktury. Tak velká společnost vždy potřebuje systém vybudovaný na míru. S firmou Kontis máme záruku, že obdržíme špičkové světové řešení přizpůsobené našim podmínkám. Zahájení ověřovacího provozu pro 2 tisíce zaměstnanců za 5 měsíců a rutinní provoz pro 15 tisíc zaměstnanců za dalších 11 měsíců je dobrou referencí pro obě strany.

Ing. Vladimír Sosna, ředitel ústavu podnikového vzdělávání, České dráhy

RB
případová studie

Společnost Raiffeisenbank a.s. hledala systém, který by umožnil administrovat a sledovat všechny formy vzdělávání v jednom systému. Naším cílem bylo poskytnout všem zaměstnancům komplexní informace o možnostech vzdělávání, jednoduchý a pohodlný přístup ke vzdělávání a v neposlední řadě snížení administrativní zátěže při organizaci vzdělávání. Společnost Kontis nám nabídla informační systém, který splňoval všechny tyto naše základní požadavky a zároveň byla schopná během krátké doby realizovat všechny zákaznické úpravy, které systém plně přizpůsobily našim potřebám.

Ing. Andrea Syrovátková, Raiffeisenbank a.s.

CP
případová studie

Česká pojišťovna chápe systém elektronické výuky svých zaměstnanců zejména jako konkurenční výhodu, která umožňuje trvale udržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb klientům. V kombinaci s klasickým školením se podařilo zavést velmi efektivní systém, který lze v budoucnosti téměř neomezeně rozvíjet. Firma KONTIS jako nejvýznamnější dodavatel technologií eLearningu pro Českou pojišťovnu přispěla svými produkty a službami k rychlému a spolehlivému řešení.

Mgr. Jan Drábek, úsek vzdělávání, Česká pojišťovna a.s.

Předchozí
Další
Reference a případové studie
Nahoru